วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

Work for subject Information Technology ปวส.1.2 ครั้งที่ 3

1.ให้นักศึกษาเพิ่มแบบสำรวจ 1 เรื่อง (เรื่องใดก็ได้ที่ตนเองสนใจ)
2.ให้นักศึกษาเพิ่มรายการ 1 รายการ (รายการใดก็ได้ที่ตนเองสนใจ)
3.ให้นักศึกษาหา Code Html หรือ Java Script 1 code และนำไปใส่ในส่วนของ HTML(เช่น โค้ดเมาส์)

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Work for subject Information Technology ปวส.1.2 ครั้งที่ 2

ให้นักศึกษาแต่ละคนทำ Link ที่เมนูด้านข้างไปหาบล็อกของเพื่อนในห้องทุกคน

Work for subject Information Technology ปวส.1.2 ครั้งที่ 1

ให้นักศึกษาอ่านคำถามและนำคำตอบของแต่ละข้อไปโพสต์ใส่เว็บบล็อกของตนเอง
1.การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญอย่างไร
2.ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างไรและเกิดผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง
3.นักศึกษาคิดว่าซอฟท์แวร์มีความเกี่ยวข้องกับกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร

Yellow Puppies Blogger Template | Template Design | Elque 2008